Skip to content

To cloud or not to Cloud…that’s…

6 april 2023
Voor veel bedrijven is de vraag of ze in de cloud moeten gaan werken erg belangrijk en actueel. Dat geldt ook voor jou? KBA Automatisering heeft de antwoorden.

Geen financieel voordeel…

Wat de Cloud ogenschijnlijk voor managers aantrekkelijk maakt, zijn de maandelijkse kosten met betrekking tot budgettering. In de praktijk zijn de hosting kosten hoger dan de aanschaf van een eigen server. Het geeft gemak, maar levert dus geen financieel voordeel op.

Vraag je bijvoorbeeld alleen al eens af…

Wat zijn de kosten van de data opslag, het maken van back-ups en het onderhoud, zodanig dat altijd en op elk moment alle data, maar ook jouw systeem met alle instellingen, rechten enz., terug te zetten zijn.

En de back-up van de back-up?
Waar staat jouw data eigenlijk? Welk land? Want de Cloud is natuurlijk geen in de lucht hangend wolkje maar een fysieke externe locatie. En sommige landen zijn gevoeliger voor cybercrime dan andere. Bovendien zijn er in verschillende landen andere wetten en standaarden.

Het is het dan ook aan te raden een beveiligingsstrategie/-plan op te maken van jouw IT omgeving en om te zetten in een regulier plan van aanpak.

Zonder een onderhoudsovereenkomst of een duidelijke afspraak over onderhoud en de daaraan gerelateerde zaken, doet niemand iets. Je moet dit dus zelf regelen of het door een bedrijf (zoals KBA) laten uitvoeren op periodieke basis.

Best complexe materie dus. Want dan zijn er ook nog de hybride oplossingen.

Zie: Cloud diensten en Microsoft 365 toepassingen KBA automatisering

Gelukkig is KBA Automatisering er voor jou om een plan op maat te maken. Specifiek gericht op jouw bedrijf want het is maatwerk. Zolang de Cloud bestaat helpen wij al bedrijven om tot een goed beleid te komen rondom dit onderwerp. Wij bestaan tenslotte al meer dan 30 jaar!

Contact opnemen met KBA · Ons adres, e-mail en telefoonnummer.

Ander nieuws

De alles verbindende factor!