Cloud diensten / Microsoft 365

Weet u dat de Cloud eigenlijk niet nieuw is? Eigenlijk bestaat de Cloud al net zo lang als het Internet bestaat.

Was het vroeger voor bedrijven noodzakelijk om alle systemen op eigen locatie te hebben, tegenwoordig kunnen we over een eigen server beschikken in een datacenter of gebruiken in combinatie met Microsoft 365 oplossingen. Wat op zich ook een datacenter is, alleen specifiek gericht op producten en oplossingen van Microsoft.

Datacenters zijn locaties waar verschillende bedrijven hun systemen hebben staan. Dat noemen we “gehost”.
De werking tussen de conventionele situatie op locatie en die in de Cloud blijft hetzelfde, maar alleen de locatie is gewijzigd.

Met opslag in de Cloud heb je geen fysieke server die ergens in een aparte ruimte moet staan en moet worden gekoeld. Je kunt vanaf diverse locaties 24/7 het datacenter bereiken. Wat het ogenschijnlijk voor managers aantrekkelijk maakt, zijn de maandelijkse kosten met betrekking tot budgettering. In de praktijk zijn de kosten van hosting hoger dan van aanschaf van een eigen server. Het geeft gemak, maar levert dus geen financieel voordeel op.

Beveiliging en back-up van datais en blijft een aandachtspunt

Hierbij is het dan ook aan te raden een beveiligingsstrategie/-plan op te maken van jouw IT omgeving en om te zetten in een regulier plan van aanpak.

Na de uitvoering hiervan is het belangrijk dit proces te volgen en zo nodig bij te stellen/ aan te passen.

Vaak maken datacenters, en dit geldt ook voor Microsoft, maar 1x per dag een back-up van het gehele systeem en niet van individuele data.

Hiervoor is het noodzakelijk een aparte back-up oplossing te nemen, zodat terugzetten op file niveau, mailbox of individuele email, tot de mogelijkheden behoort.

Op onze back-up pagina vind je hierover meer informatie.

Beveiliging en back-up van data is en blijft een aandachtspunt

Overstappen naar de Cloudvoor een snellere bedrijfstransformatie?

Gartner voorspelde dat de wereldwijde particuliere clouduitgaven met 18,4% zouden toenemen in 2021 tot een totaal van 304,9 miljard dollar.
Bovendien bleek uit enquêtegegevens dat 70% van de organisaties van plan was hun clouduitgaven te verhogen in 2021.
Dit waren natuurlijk gegevens van vóór 2021. Gezien de huidige situatie kan dit wel eens een geheel andere wending nemen in 2022/2023.

De COVID-19-verstoringen en het daaruit volgende hogere aantal mensen dat thuis werkt, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er breder wordt gekeken naar een op maat gesneden oplossing voor het bedrijf.

Voor grote bedrijven, kan een Cloudoplossing een goede keuze zijn omdat er van meerdere locaties/ thuiswerkplekken vraag naar data is.

Voor de kleinere bedrijven blijft altijd de kostenpost de belangrijkste overweging om wel of niet naar de Cloud te gaan.

KBA biedt voor alle situaties een passende oplossing, waarbij een hybride oplossing, dus deels in de Cloud en deels op locatie, ook tot de vele mogelijkheden behoort.

Daarnaast speelt de toepassing ook altijd een belangrijke rol. Voor transport systemen met PLC’s kan het zo zijn dat Cloud juist niet de ideale en voor de hand liggende oplossing is, omdat op locatie de systemen een hoge mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid moeten hebben.

Regelmatig onderhoudis en blijft noodzakelijk!

Voor elke computer omgeving geldt dat onderhoud noodzakelijk is en blijft. Net zoals met oplossingen op locaties, staan Cloud oplossingen bloot aan virusaanvallen, cryptolockers en andere ongewenste aanvallen op de serveromgeving.

Er wordt gedacht dat als je in de Cloud gaat, dat dit allemaal voor je gedaan wordt en dat het onderhoud (lees kostenpost) komt te vervallen. Je zou hier dus geld mee besparen. Niets is minder waar.

Zonder een onderhoudsovereenkomst of een duidelijke afspraak over onderhoud en daaraan gerelateerde zaken, doet niemand iets. Je moet dit dus zelf regelen of het door een bedrijf (zoals KBA) laten uitvoeren op periodieke basis.

Wat kan KBA automatiseringvoor jouw bedrijf betekenen?

  • Advies en ondersteuning bij het maken van de keuze wel of niet in de Cloud of voor een hybride variant.
  • Beheer en onderhoud (vaak op afstand) van gehoste computers en servers in principe  in Europese datacenters.
  • Webserver Hosting.
  • Domeinregistratie en domeinhosting.
  • Een goede werking van Microsoft 365 oplossingen en apps zoals SharePoint, Microsoft Teams, Power BI.
  • Gebruik van data en mail overal en altijd bereikbaar en beschikbaar. 
  • Gamma Communications ‘Voice over IP’ en mobiele oplossingen.
  • Outlook Anywhere via Hosted Exchange toepassingen.
  • Controle op beschikbare schijfruimte.
  • Back-up van bestanden naar een andere locatie of naar de Cloud.

De alles verbindende factor!