Over KBA

Op basis van 30 jaar ervaring is KBA automatisering B.V. als professioneel familiebedrijf in staat een programma aan te bieden aan haar klanten dat gestoeld is op 3 machtige pijlers, te weten:

Krachtig
Beter
Anders

KBA is op 1 augustus 1991 van start gegaan op een zolderkamer in Mijdrecht.

Intussen is het familiebedrijf uitgegroeid tot een professionele full service ICT dienstverlener met activiteiten in verschillende branches en op diverse locaties.

Bovendien is ons bedrijf zo goed als energieneutraal. Zo werken we vanuit een goed geïsoleerd bedrijfspand dat verwarmd wordt door een warmtepomp. De groene energie komt van de zonnepanelen. De door ons geleverde hardware is voor bijna 100% energiezuinig en heeft een groen energielabel.

De expertise die KBA in de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd en de kennis die door KBA is vergaard, stelt ons bedrijf in staat voor elke situatie een passende oplossing te verzorgen en te onderhouden.

Met basisdiensten als systeem- en netwerkbeheer, aangevuld met ondersteunende producten zoals camerabeveiliging, internetdiensten, (VoIP) telefonie en levering van allerlei hard- en software hebben wij de nodige ervaring. KBA levert en beheert bedrijfs- (kritische)netwerken op basis van UTP, glasvezel of een combinatie van beide. Dit geldt voor één, maar zeker ook voor meerdere locaties. Als er sprake is van meerdere locaties, zorgt KBA voor de koppeling hiertussen.

Nieuwe ontwikkelingen houden wij scherp in de gaten en wij spelen hier op in. Zodoende kunnen wij voor elk bedrijf een passende oplossing aanbieden, met- of zonder integratie met MS 365 en andere Cloudoplossingen.

Wij migreren bestaande en nieuwe projecten naar de Cloud, al dan niet samen met Microsoft 365, eigen servers op locatie, in de Cloud, een data center of een combinatie hiervan.

Conventionele oplossingen met een server domein op locatie behoort nog steeds tot de dienstenportfolio van KBA. Daarnaast passen wij in sommige situaties ook zogenaamde hybride oplossingen toe, waarbij er sprake is van een combinatie van een configuratie op locatie en in de Cloud.

U kunt bij KBA ook terecht voor adviezen en ondersteuning op het terrein van automatisering. De jarenlange ervaring in verschillende bedrijfstakken, zorgt er voor dat voor elke vraag een antwoord gevonden wordt en voor elk probleem een oplossing. KBA geeft met betrekking tot lastige- en/ of discutabele zaken en situaties een objectieve second opinion, inclusief een beknopte rapportage.

Ook begeleiden wij projecten van klanten en derden en werken wij toe naar een succesvolle oplossing. Indien nodig nemen wij, in lastige- en gecompliceerde situaties, de taak van intermediair op ons.

En als vanzelfsprekend, zorgt KBA voor een betrouwbare back-up oplossing voor elke situatie. En ook hier zijn weer diverse varianten en oplossingen mogelijk.

En daarbij zijn en blijven wij een fantastisch gezellig en gemotiveerd familiebedrijf.

KBA is daarom niet voor niets:

De alles verbindende factor!