Privacyverklaring KBA

Wij respecteren de privacy van klanten van KBA en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. KBA automatisering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • BTW-nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (mobiel) Bedrijfstelefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Cookie ID

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

KBA automatisering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u hiervoor kiest)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Social Media

Op onze site en onze e-mails zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Bewaartermijn gegevens

KBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Derden

KBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uitzondering hierop betreft een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te melden bij navolgend adres: GDPR@kba.nl

Beveiliging gegevens

KBA neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website www.kba.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KBA op via GDPR@kba.nl. www.kba.nl is een website van KBA automatisering.

Contactgegevens

KBA automatisering Nijverheidsweg 16 3641RR, Mijdrecht

Telefoon: 0297-250159
E-mail: contact@kba.nl
Kamer van Koophandel: 30103508

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

De alles verbindende factor!