De geschiedenis van KBA Automatisering

KBA Automatisering is op 1 augustus 1991 van start gegaan in Mijdrecht. Vanaf de zolderkamer werd de basis gelegd van het bedrijf dat in ruim dertig jaar is uitgegroeid tot een betrouwbare totaaloplosser op het gebied van kantoorautomatisering voor het MKB. 

Hieronder is te lezen hoe het allemaal begon.

1991
Start KBA vanuit de zolderkamer van Cees Kruijswijk, samen met Netty Vink.
1994
Uitbreiding bedrijfsactiviteiten onder naam KBA Services and Trading
1999
Verhuizing vanwege groei in activiteiten en personeel
2009
KBA legt nadruk op installatie en onderhoud van betrouwbare netwerken
2016
Medewerkers zijn getraind en gecertificeerd. VoIP doet zijn intrede
2022

Hoe het begon

KBA Automatisering is op 1 augustus 1991 van start gegaan in Mijdrecht.
Cees Kruijswijk begon het bedrijf op de zolderkamer. Deze was omgebouwd tot een werkplaats en een kantoor waar Cees en Netty twee bureaus innamen. Het geven van advies en het bieden van ondersteuning aan ondernemers in het MKB waren de twee speerpunten van het nog steeds in Mijdrecht gevestigde automatiseringsbedrijf.

Het eerste KBA logo, daterend uit 1991
KBA Sinds 1991

Al snel bleef het niet alleen bij het geven van advies. Door middel van fysieke ondersteuning (consultancy) werden de op dat moment beschikbare mogelijkheden van automatisering daadwerkelijk op een zeer effectieve wijze toegepast.

Als een van de eerste bedrijven in Nederland slaagde KBA erin om een franchise onderneming, met eigen- en franchise vestigingen in heel Nederland, op basis van barcode te automatiseren. Het hele traject, van ontvangst goederen tot en met verkoop aan de kassa, werd logistiek vastgelegd.

De gecentraliseerde database op het hoofdkantoor bevatte alle mogelijke informatie uit verschillende beschikbare interne én externe bronnen.

Doordat elk product een eigen artikelnummer en barcode had, kon het ordertraject en het verkooptraject volledig gevolgd worden. Dit maakte inventarisatie eenvoudig en inzichtelijk. Hierdoor werden kosten en moeite bespaard.

Met dit project werd de basis gelegd om alles met elkaar te verbinden.

Als een van de eerste bedrijven in Nederland wist KBA bedrijven op basis van barcode te automatiseren

Uitbreiding bedrijfsactiviteiten

Vanaf 1994 werden de bedrijfsactiviteiten van KBA (actief als KBA Services and Trading) uitgebreid. Naast consultancy gaat KBA zich bezighouden met levering, reparatie en installatie van hard- en software en het leveren van 24 uurs service aan particulieren en bedrijven.

Het is de tijd van de opkomst van de computer en daarmee internet en e-mail. Als er ergens nog geen aansluiting was, dan zorgde KBA voor levering van alle benodigde hard- en software, de ontsluiting en de verbinding.

“Je ziet het allemaal niet, behalve als het niet werkt, want dan word je ermee geconfronteerd.”

Beveiliging en back-up van de systemen wordt in toenemende mate belangrijk. Door middel van antivirus programma’s, back-up oplossingen en firewalls zorgt KBA bij grotere bedrijven voor een veilige werkplek omgeving en een snel en goedwerkend computernetwerk.

Verhuizing vanwege ruimtegebrek en groei

Door het fors toegenomen aantal activiteiten en uitbreiding met personeel werd in 1999 een groter onderkomen in gebruik genomen.

Vanuit een pand op de Rendementsweg 24P op het industrieterrein van Mijdrecht bood KBA diverse IT services aan voor klanten in de hele Randstad en de IJsselmeerpolders.

Door de millenniumovergang en de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van automatisering, richtte KBA haar activiteiten nu vooral op bedrijven in het MKB.

KBA automatisering logo 1999

Nieuwe toepassingen en oplossingen op het gebied van software en hardware volgden elkaar in sneltreinvaart op. Het kantoor werd opnieuw ingericht om aan alle eisen te kunnen voldoen. Het moderne en functionele kantoor vormde de basis voor de dienstverlening van KBA.

De naam werd door alle uitbreidingen gewijzigd in KBA @utomatisering (waarbij de @ als gimmick de plaats inneemt van de letter a, als verwijzing naar de ontwikkeling van internet en toegepaste domeinnamen).

KBA heeft oog voor klanten en hun wensen

KBA heeft een vaste klantenkring die positieve referenties afgeeft. (zie hiervoor onze klant referenties). Dat is een van de doelen die KBA zich heeft gesteld, namelijk het aangaan en onderhouden van langdurige contacten met klanten. De referenties zorgden voor een voortreffelijke mond op mond reclame en dus uitbreiding van de klanten portfolio.

Systeembeheer, het beheer van- en onderhoud aan computersystemen, was vanaf het begin van de 21ste eeuw een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van KBA.

KBA heeft weinig vluchtige contacten

Deze slogan wordt gebruikt in advertenties en andere media-uitingen.
De door KBA @utomatisering in huis ontwikkelde software voor voorraadbeheer en facturatie was als pakket uitermate geschikt voor ondernemers aan de onderkant van het MKB.

KBA werd door levering van de software uitgebreid met een eigen helpdesk ingericht voor support op afstand.
Het aantal medewerkers bij KBA was intussen uitgebreid naar 10 en nog steeds in ontwikkeling.

Herpositionering

Op een gegeven moment waren er allerlei bewegingen in de markt. De voornaamste waren de beursdalingen als gevolg van IT schandalen (World On-Line), de vliegtuigen die in 2001 het World Trade Center in vlogen en de hieraan gekoppelde dalende koersen.

KBA werd gedwongen zich ook aan te passen aan de gevolgen van deze ontwikkelingen.

Een kleinere kantooromgeving, aan de Groot Mijdrechtstraat in Mijdrecht, werd in gebruik genomen. Deze stap was een direct gevolg van eerder genoemde ontwikkelingen.

Met een kleinere bezetting werden klanten van KBA automatisering zo goed mogelijk geholpen met de in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring.

De softwareontwikkeling werd stopgezet. KBA richt zich vanaf toen op systeem- en netwerkbeheer en het verbinden hiervan. Dit bleek een verstandige keuze en deze specialisatie vormde de basis voor de verdere groei van KBA.

De vraag naar actuele kennis van zaken en ondersteuning ging zo snel, dat uitbreiding van het personeelsbestand op dat moment noodzakelijk was. Deze vraag kwam eerder dan verwacht en was het resultaat van hard werken en goede dienstverlening (en dus service) naar klanten van KBA.

Van @ naar a

In 2009 was de gimmick van de @ achterhaald en werd de naam gewoon KBA automatisering. Dit kwam tot uiting in het logo, waarbij KBA de overbruggende factor is tussen gebruiker en de ICT. Een filosofie die nog steeds verweven is in de dagelijkse werkzaamheden van KBA.

Vanaf dan onderschrijven internetverbindingen op basis van glasvezel en ethernet, het verbindende karakter van KBA. Iedereen en alles wordt aan elkaar gekoppeld. Het werken op afstand (tegenwoordig thuiswerken) begint een steeds belangrijker onderdeel te worden van het dagelijkse arbeidsproces.

KBA easy connecting logo

Samen met de ontwikkeling van sneller internet en netwerkverbindingen door andere hardware, legde KBA steeds meer nadruk op de installatie en het onderhoud van betrouwbare en snelle netwerken. Niet alleen voor de bedrijven zelf en thuiswerkend personeel, ook voor leveranciers die via internet op het netwerk van de klant willen komen, verzorgde KBA de toegang met- of zonder een VPN koppeling.

Als “alles verbindende factor” was KBA de brug tussen de verschillende belanghebbenden.
Dit alles komt tot uiting in het nieuwe logo van KBA.

Certificering, kennis vergroten en ICT

Vanaf 2016 blijven de medewerkers van KBA door certificering en training op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor was en is de klant altijd verzekerd van een optimale IT situatie binnen het bedrijf. KBA Automatisering bood verschillende slimme en betaalbare toepassingen aan , die geschikt zijn voor elk bedrijf, in welke branche dan ook. Verschillende klanten telefoneren met een door KBA geïnstalleerde VoIP oplossing.

Via Wi-Fi bellen met een app op de mobiele telefoon, behoorde nu ook tot de mogelijkheden (nieuw). KBA automatisering was intussen veel meer geworden dan alleen een leverancier van verschillende merken hard- en software. Het was inmiddels een sterk groeiende onderneming, waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en affiniteit (KBA) een steeds grotere rol innamen. De diverse mogelijkheden van automatisering en daaraan gekoppelde werkgebieden, werden voortdurend uitgebreid. Met de Cloud als de alles verbindende factor. De branchenaam wijzigde onder andere door toevoeging van telecommunicatie van IT naar ICT.

Ter ere van het 25-jarig bestaan van het familiebedrijf KBA automatisering, kreeg het bedrijf een nieuw logo in een eigentijds jasje.

Dit logo is nu nog steeds kenmerkend voor KBA en als zodanig heel herkenbaar en wordt gebruikt in verschillende reclame-uitingen.

KBA groeit verder!

In 2018 verhuisde KBA naar een nieuw kantoor aan de Nijverheidsweg 16 te Mijdrecht. Deze locatie voldoet met een warmtepomp en goede isolatie aan de eisen die aan moderne bedrijfsgebouwen worden gesteld. Zonnepanelen zijn geplaatst, om ook in de energiebehoefte te voorzien. KBA is bezig met milieu en opwarming van de aarde, door zelf circulaire materialen en apparaten toe te passen en te leveren.
Doordat er meer ruimte beschikbaar is en het kantorencomplex efficiënt is ingericht, is de stap naar groei in de toekomst gezet.

Netwerk- en systeembeheer

KBA Automatisering onderscheidt zich met de specialisaties op het vlak van netwerkbeheer en systeembeheer. Hiermee neemt KBA een duidelijke marktpositie in.

KBA legt deze netwerken aan op basis van UTP Cat 5, 5a en Cat 6. Het leveren en onderhouden van de hardware binnen deze netwerken, neemt KBA ook voor haar rekening.

De klantengroep bestaat uit middelgrote bedrijven en grotere bedrijven (vanaf 25 werkplekken). Het zijn bedrijven die daarbij vaak op verschillende locaties gevestigd zijn en met elkaar via VPN verbonden zijn. KBA realiseert en beheert de verbindingen tussen de locaties. De kantooromgeving bestaat hierbij al gauw uit zo’n 20 medewerkers of meer. Zie ook bij referenties.

KBA Automatisering is ook nu weer: “de alles verbindende factor

Verbindingen

Netwerkverbindingen op basis van snelle lokale netwerken en internetverbindingen nemen hand over hand toe. Of het nu een coax, glasvezel en xDSL verbinding betreft, allen onderschrijven zij het verbindende karakter met betrekking tot de werkzaamheden van KBA.

Reed Cees in de beginperiode van KBA Automatisering nog rond in een auto met gereedschap en materiaal en boorde hij waar nodig gaten om draden te trekken in vloeren en wanden. Tegenwoordig begeven elektriciens zich nadrukkelijk in de ICT markt en niet alleen wat aanleg van elektrische installaties betreft.

De eisen van netwerkbekabeling worden ook steeds strenger.

Als er voor ICT techneuten iets vervelend is, dan is het wel het trekken van kabels. Dat is de reden dat KBA Automatisering met een aantal partners werkt. Zij zorgen voor de infrastructuur oftewel de fysieke bekabeling.

Daarna verzorgt KBA Automatisering de koppeling met alle netwerk hardware. KBA regelt alle aanvragen en instellingen vanaf aanvraag tot oplevering en zorgt er voor dat alles werkt.

Of dit nu VoIP-/ een datanetwerk betreft of internet aansluiting is, of een combinatie hiervan op één of meerdere locaties, dat maakt voor KBA Automatisering tegenwoordig niets uit. KBA verbindt alle partijen en betrokkenen met elkaar en zorgt voor een totale beveiligde ontsluiting naar het Internet en daarmee naar locaties van partners en klant gerelateerde bedrijven.
Vanuit de markt begint het werken op afstand een steeds belangrijker onderdeel te worden van het dagelijkse arbeidsproces.

Bedreigingen en oplossingen

KBA Automatisering begeeft zich al jaren succesvol op het speelveld van antivirus, antispam en de bestrijding van ongewenste externe pogingen tot inbreuk op de privacy (hacken), al dan niet via internet.

Hiervoor gebruikt KBA diverse beproefde programma’s en beheert systemen en netwerk op afstand vanuit het kantoor in Mijdrecht. Meldingen hierover worden zichtbaar gemaakt op de afdeling technische dienst. Indien nodig wordt er direct actie ondernomen.

Behoud van data is van groot belang voor gebruikers en een speerpunt van KBA. Daarbij is het zorgen voor een goede back-up van data, programma’s en instellingen een belangrijke vereiste. Je kunt kiezen voor de mogelijkheid een back-up in de Cloud of op een andere of meerdere locaties. Hoe je het ook wilt of waar dan ook, KBA kan dat voor elke situatie en elk bedrijf verzorgen.

KBA Automatisering raadt ondernemers aan om ook een back-up van de back-up te maken en heeft hier verschillende oplossingen voor ontwikkeld. Zeker wanneer het gaat om bedrijfskritische informatie of datgene wat je zeven jaar moet bewaren voor de fiscus. Dat kost helaas wel schijfruimte, maar de oplossing is schaalbaar en betaalbaar. Wanneer je kiest voor de Cloud, moet je wel meer betalen voor data opslag in een Cloudomgeving.

Voor welke oplossing je dan ook kiest, KBA Automatisering zorgt dat het werkt, blijft werken en ook zelfs meerdere keren per dag.

Werken in de Cloud

De huidige trend is dat veel ondernemers in de Cloud willen werken. Je kunt op verschillende locaties met verschillende systemen werken en toch over dezelfde bijgewerkte data beschikken.

KBA biedt op dit gebied meerdere oplossingen aan. Door scholing, eigen ontwikkeling en de juiste keuze, heeft KBA hier een op maat te maken pakket voor ontwikkeld.

Samen met beveiliging, back-ups en encryptie kan dit voor elk bedrijf een oplossing zijn.

VoIP en mobiele telefonie en internetverbindingen

Voor VoIP telefonie en mobiele telefonie met abonnementen van Odido, kun je ook bij KBA terecht.

Doordat KBA dealer is van Gamma Communications kan KBA op bijna alle plekken in Nederland een internet verbinding realiseren waarop de verbinding met internet mogelijk is en/of VoIP telefonie.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dat kan KBA door de goede contacten met andere providers altijd wel een alternatief aanbieden. Zelfs op basis van een 4G en/of 5G verbinding.

Ook voor mobile abonnementen kun je bij KBA terecht. Dit betreft alleen wel zakelijke abonnementen van T-Mobile.
VoIP telefonie is in bijna alle gevallen mogelijk. Hetzij met vaste toestellen, draagbare toestellen en/of een combinatie hiervan.

Bellen via een browser, adresboek, CRM pakket en outlook behoort ook tot de mogelijkheden.

Totaaloplossing

Als aanbieder van een totaalpakket voor ondernemingen houdt KBA Automatisering zich ook bezig met domeinregistratie en webhosting. Bijna elk type domeinnaam kan door KBA worden geregistreerd en gehost op eigen servers. Hierdoor wordt dit moderne visitekaartje voor ondernemers niet langer een lastige hobbel om te nemen, maar geeft dit een uitstekende mogelijkheid om je onderneming een eigen gezicht te geven.

Voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van bedrijfswebsites werkt KBA Automatisering nauw samen met BOMS Custom Web Solutions. Zij bieden een op maat gemaakte website aan op basis van de wensen van de klant.

Als totaaloplosser speelt KBA de rol van intermediair en zorgt voor het contact tussen eindgebruiker en aanbieder.

De alles verbindende factor!